'; | Kuben

Følg med i 30 dager når elever og ansatte ved Kuben vgs. deltar i et bærekraftig eksperiment – et aldri så lite personlig endringsprosjekt som vil vise hvorfor hver og en av oss er så viktige i det grønne skiftet.

Kuben Makes a Change  – et 30 dagers endringseksperiment

Hva skjer når elevene og de ansatte på Kuben videregående tar bærekraft og klimasaken i egne hender? Dette prosjektet handler om endring, om hva som er lett og hva som er vanskelig, og ikke minst hvordan en endring i eget liv kan påvirke samfunnsendring.

 

I 30 dager, fra 2. – 31. mars vil elever og lærere på VG1 ST på Kuben videregående leve med hver sin selvvalgte utfordring som kan kobles til klima eller miljø. Underveis deler de erfaringer og innsikter i klasserommet og her på denne nettsiden.

 

Målet er å gi elevene kunnskap om og erfaring med endring og sin egen rolle i endringsprosesser. Fokuset er på å eksperimentere med endring, ikke å være best på klima og miljø.

 

STØTTE FRA FORSKERE

Gjennom disse 30 dagene blir elevene fulgt opp av en gruppe forskere som skal hjelpe dem med å se ulike sider ved endring og sammenhengen mellom hva en enkeltperson kan gjøre og hva som må til av samfunnsendringer i møte med miljøutfordringer.

 

På Kuben videregående er bærekraft ikke bare en del av undervisningen. Bærekraft er noe elevene engasjerer seg i. Dette er utdanning i bærekraft, det er utdanning for bærekraft!

 

DETTE SKJER

  • Alle elevene lever med et selvvalgt endringsprosjekt relatert til klima og bærekraft i 30 dager. Eksempler kan være: å sykle/gå til skolen og trening, tilbringe en time om dagen ute, eksperimentere med å lage vegetarretter, re-designe klær istedenfor å kjøpe nye eller unngå plastflasker.
  • Underveis vil elevene få forskningsbasert veiledning, inkludert kunnskap om klima og omstilling. En viktig del av dette eksperimentet er deling av refleksjoner og opplevelser elevene har, og ringvirkninger som skapes underveis.
  • Hver enkelt elev har sin egen profil på denne nettsiden. Her deler de sine opplevelser med de andre elevene og for omverden.

 

EU-FINANSIERT FORSKNINGSPROSJEKT

Prosjektet Kuben i verden er en del av det treårige forskningsprosjektet SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability) finansiert av EU og ledet av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Les mer om prosjektet på websiden: www.seas.uio.no

 

LÆREPLAN 2020

I skolens læreplan for 2020 blir det lagt et stort fokus på bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt helse og livsmestring. Prosjektet «Kuben Makes a Change» bidrar til elevens læring i alle disse temaene. Gjennom endringsprosjektet får elevene utforsket sammenhengen mellom individer og samfunn i møte med klimaendringer. Prosjektet tar i bruk cCHALLENGE, et forskningsbasert verktøy utviklet og levert av cCHANGE.