'; Yougil Yougil | Kuben
Jeg er elev på kuben.
Min utfordring
er å være vegetarianer 3 ganger i uke