'; Eirik Gran | Kuben
Lærer
Min utfordring
Sykle til og fra skolen to ganger i uka.