'; Mirab Razwan | Kuben
Jeg er elev på kuben, er 17 år.
Min utfordring
Ikke kjøpe noe nytt