'; Nilanthan Shan | Kuben
Jeg heter Nilanthan og er 16 år. Jeg går på Kuben
Min utfordring
Min challenge er å drive med fysisk aktivitet minst en time 6 dager i uka.