'; Pål Thomas Ramstad | Kuben
Lærer som drikker altfor mye brus.
Min utfordring
Kutte ut brus i ukedagene. Hvis jeg skal kjøpe, skal jeg ikke kjøpe plastflasker