'; Rashmi Selvendran | Kuben
Går i 1STC på Kuben videregående skole.
Min utfordring
vegetarianer 2 dager i uka