'; Younes Benhaida | Kuben
Hei! Jeg heter Younes Benhaida og er 16 år. Jeg er VGS-elev på kuben videregående skole.
Min utfordring
Jeg skal være vegetarianer for 1 måned.