'; Ghedir Messar | Kuben
jeg elsker kjøtt og spiser det neste vær eneste dag
Min utfordring
bli vegetarianer og spise kjøtt bare en dag i uka