'; Hussain Alsawafi | Kuben
jeg er 16 år gammel som går på Kuben Vgs.
Min utfordring
transformasjon.