'; Tuva Østby | Kuben
Lærer i matte og naturfag på Kuben vgs.
Min utfordring
Unngå å kjøpe ting som er pakket inn i plast.