'; Wahida Salifu | Kuben
Jeg er en elev på Kuben og går studiespesialiserende i Vg1. Jeg er 17 år.
Min utfordring
Min cCHALLENGE er å være pesketarianer og dusje maks 12 min for en måned.